98207

98207

Τύπος ξύλου: Πεύκο
Χρώμα: Σκωτία μαύρη
Μήκος βέργας: 3 μέτρα
Βέργες ανα δέμα: 1

Date

06 Σεπτεμβρίου 2016

Tags

Πατούρες-Σκοτίες-Τελαρόξυλα