Ν20435Μ

Ν20435Μ

Τύπος ξύλου: Πλαστική
Χρώμα: Κρεμ-χρυσή ρίγα
Μήκος βέργας: 3 μέτρα
Βέργες ανα δέμα: 2

Date

06 Σεπτεμβρίου 2016

Tags

Πατούρες-Σκοτίες-Τελαρόξυλα