ΠΕ888888

ΠΕ888888

Τύπος ξύλου: Πεύκο
Χρώμα: Φυσικό
Μήκος βέργας: 3 μέτρα
Βέργες ανα δέμα: 2

Date

29 Ιουνίου 2017

Tags

Πατούρες-Σκοτίες-Τελαρόξυλα