21145Μ

21145Μ

Τύπος ξύλου: Πεύκο
Χρώμα: Λευκή μπεζ
Μήκος βέργας: 3 μέτρα
Βέργες ανα δέμα: 2

Date

06 Σεπτεμβρίου 2016

Tags

Πατούρες-Σκοτίες-Τελαρόξυλα