0186

Διάσταση : 70x130
Τύπος πίνακα: Aνάγλυφος τελαρωμένος κανβάς


6359

0363

Διάσταση : 80x120
Τύπος πίνακα: Aνάγλυφος τελαρωμένος κανβάς


6359

1950-2

Διάσταση : 50x100
Τύπος πίνακα: Aνάγλυφος τελαρωμένος κανβάς


1123

1950-1

Διάσταση : 50x100
Τύπος πίνακα: Aνάγλυφος τελαρωμένος κανβάς


1123